menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Sejm i Senat 2015
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

Uchwała Nr XIII/185/15 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego, możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

3

Ważne! dotyczy lokalu wyborczego znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 i 7)

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/333/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

Zarządzenie Nr 0050/278/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2

Arkusz pomocniczy do zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

3

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

4
Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Druk rachunku bankowego do wypłaty diety

2

Poradnik dla obwodowych komisji wyborczych

3

Składy obwodowych komisji wyborczych

4

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

KOMISJA NR DZIEŃ SZKOLENIA GODZINA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA
1 - 16  9 października
16.00  Urząd Miasta Tychy
sala 102
17 - 33  10 października
10.00 Urząd Miasta Tychy
sala 102
34 - 50  10 października 13.00 Urząd Miasta Tychy
sala 102
 51 - 67  12 października 16.00 Urząd Miasta Tychy
sala 102
5

Harmonogram pracy do pobrania

6

Prezentacja ze szkolenia

7

Składy obwodowych komisji wyborczych z podaniem pełnionej funkcji

8

Harmonogram odbioru kart do głosowania, formularzy protokołów, obwieszczeń, spisu wyborców, pieczęć komisji i materiałów biurowych w dniu 24 października 2015 r. (sobota)

9

WAŻNE - ZMIANA CZASU!

Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z 24 października (sobota) na 25 października (niedziela). Zegarki przestawiamy z godz. 3:00 na 2:00 w nocy.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

3

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej?

4

Serwis informacyjny

Informacje dla wyborców
1

WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY

2

Formy głosowania

3

PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO LOKALI
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W dniu wyborów (25 października) istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 1400 do 1700.

Niepełnosprawni wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie w godzinach pracy Urzędu pod numerem (32) 776 – 32 – 14 do dnia 23 października

4

WAŻNE - ZMIANA CZASU!

Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z 24 października (sobota) na 25 października (niedziela). Zegarki przestawiamy z godz. 3:00 na 2:00 w nocy.

5

Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu

6

Technika głosowania

7

Wyniki Senat - m. Tychy

8

Wyniki Sejm - m. Tychy

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej