menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Referendum Lokalne 2009
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/636/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia referendum akceptującego przejęcie przez Miasto Tychy obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych KLIKNIJ TUTAJ
2 UCHWAŁA NR 0150/XXX/652/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Lokalnego w Tychach KLIKNIJ TUTAJ
3 O B W I E S Z C Z E N I E PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2009 r. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 0150/XXIX /631/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, Prezydent Miasta Tychy podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w Referendum Lokalnym wyznaczonym na dzień 7 czerwca 2009 r.
Informacje dla Komitetów Wyborczych
Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1 WAŻNE! ZMIANA SKŁADU OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM
2 SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM LOKALNEGO
3 Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum lokalnego
4 Szkolenie - prezentacja programu Microsoft Office PowerPoint
5 Plan pracy obwodowej komisji ds. referendum
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Informacje dla wyborców
1 Więcej informacji Kliknij tutaj
2 Sprawozdanie finansowe Kliknij tutaj
Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
1 Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji do spraw Referendum Lokalnego w Tychach z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego tej Komisji
2 UCHWAŁA NR 0033/6/09 MIEJSKIEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM LOKALNEGO W TYCHACH z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum
3 PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej