menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Referendum ogólnokrajowe 2015
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

Uchwała Nr XII/161/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym, wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.

2

Zarządzenie Nr 0050/225/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach dostosowanych dla potrzeb niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum, obwodowych komisjach do spraw referendum wyznaczonych dla przeprowadzeia głosowania korespondencyjnego, możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz możliwości głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym

4

Zarządzenie Nr 0050/265/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/275/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacje dla Komitetów Wyborczych
1
2

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji ds. referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. przyjmowane są od pełnomocników podmiotów uprawnionych lub od osób upoważnionych przez pełnomocników podmiotów uprawnionych do dnia 7 sierpnia 2015 r. do godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 48, II piętro, pokój nr 216, tel. 32 776 32 46

3

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum

4

Arkusz pomocniczy do zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum 

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Składy obwodowych komisji ds. Referendum

2

Terminarz szkoleń oraz pierwszych posiedzeń obwodowych komisji do spraw referendum

3

Druk rachunku bankowego do wypłaty diety

4

Prezentacja szkoleniowa dla Obwodowych Komisji ds. referendum

5

Harmonogram pracy do pobrania

6

Harmonogram odbioru kart do głosowania, formularzy protokołów, obwieszczeń, spisu wyborców, materiałów biurowych w dniu 5 września 2015 r. (sobota)

7

Składy obwodowych komisji ds. Referendum z podaniem pełnionej funkcji

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

2

Warunki udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

3

Uprawnienia niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

Informacje dla wyborców
1

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

2

Warunki i formy głosowania osób niepełnosprawnych

3

Informacja na temat głosowania:
            - w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania
            - korespondencyjnego
            - na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

4

PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO LOKALI OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM

W dniu 6 września 2015 r. istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokalu obwodowej komisji ds. referendum w godzinach od 1400 do 1600.

Niepełnosprawni wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o zgłoszenie
tego faktu telefonicznie w godzinach pracy Urzędu pod numerem (32) 776 – 32 – 14
w terminie od dnia 24 sierpnia do dnia
4 września

5

Wyniki referendum

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej