menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Parlament Europejski 2009
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1 Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
2 KOMUNIKAT NR 1 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Z DNIA 8 MAJA 2009 ROKU Skierowany do Pełnomocników Komitetów Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego - miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Informacje dla Komitetów Wyborczych
Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1 Informacja Nr 1
2 Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczące zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz przekazywania dokumentów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Kliknij tutaj
3 WAŻNE Terminy szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych
4 SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Kliknij tutaj
5 SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Z PODANIEM PEŁNIONEJ FUNKCJI
6 LOGINY I HASŁA DLA PRZEWODNICZĄCYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
7 Szkolenie - prezentacja programu Microsoft Office PowerPoint
8 Plan pracy obwodowej komisji wyborczej Nr ...
9 Głosy ważne i głosy nieważne
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Kliknij tutaj
2 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o liczbie posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego Kliknij tutaj
3 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców Kliknij tutaj
4 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.Kliknij tutaj
5 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych — komitetów wyborczych o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (wraz z wzorami dokumentów)Kliknij tutaj
6 Informacja o sposobie zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (wraz z wzorami dokumentów) Kliknij tutaj
7 Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Kliknij tutaj
8 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 27 marca 2009 roku
9 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Kliknij tutaj
10 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych Kliknij tutaj
11 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 marca 2009 r.w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.Kliknij tutaj
12 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 marca 2009 r.w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz przekazywania dokumentów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.Kliknij tutaj
Informacje dla wyborców
1 Zaświadczenie o prawie do głosowania Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca odbiera zaświadczenie osobiście, albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano nr PESEL wyborcy. Wzór wniosku oraz upoważnienia do pobrania w pok. 505. Termin: do 5 czerwca 2009 r. Miejsce załatwienia: UM Tychy V piętro pokój 505 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: od 7.30 do 15.30 we wtorki i czwartki w godzinach od 7.30 do 17.00
2 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców Wyborca przebywający czasowo w Tychach w dniu wyborów oraz wyborca nigdzie niezamieszkały przebywający w Tychach w dniu wyborów może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wzór wniosku do pobrania w pok. 505. Termin: do 28 maja 2009 r. Miejsce załatwienia: UM Tychy V piętro pokój 505 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: od 7.30 do 15.30 we wtorki i czwartki w godzinach od 7.30 do 17.00
3 Wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców Wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wzór wniosku do pobrania w pok. 505. Termin: do 28 maja 2009 r. Miejsce załatwienia: UM Tychy V piętro pokój 505 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: od 7.30 do 15.30 we wtorki i czwartki w godzinach od 7.30 do 17.00
4 Wizualizacja wyborów Kliknij tutaj
5 Wyszukiwarka umożliwiająca szybkie odnalezienie danych konkretnego kandydata na posła Kliknij tutaj
6 Przewóz osób niepełnosprawnych
Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej