Tyskie krajobrazy

 

SYSTEM KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ


System Komunikacji Niewerbalnej polega na udostępnieniu on-line usługi tłumacza języka migowego za pomocą technologii wideokonferencyjnych, która pozwala na to, żeby połączyć trzy osoby: tłumacza języka migowego, urzędnika oraz osobę niesłyszącą.

Każdy użytkownik może skorzystać z systemu bez najmniejszego problemu i bez konieczności wcześniejszego zapoznania się z jego funkcjonowaniem. Wystarczą cztery kroki:

  • pracownik instytucji za pomocą wideo terminala łączy się z tłumaczem języka migowego,
  • rozpoczyna się wideokonferencja, która pozwala na jednoczesną komunikację trzech osób – pracownika instytucji, osoby niesłyszącej oraz tłumacza języka migowego,
  • osoba niesłysząca przedstawia tłumaczowi temat rozmowy,
  • tłumacz na bieżąco informuje urzędnika o tym, co osoba niesłysząca chce przekazać.

Korzyści dla osoby niesłyszącej:

  • wygoda nieograniczonego dostępu on-line do tłumaczy języka migowego,
  • bezproblemowa komunikacja,
  • gwarancja prawidłowego przekazu informacji,
  • brak konieczności wcześniejszego umawiania się na spotkanie w obecności tłumacza,
  • ułatwione i usprawnione funkcjonowanie w społeczeństwie,
  • poczucie samodzielności.

System Komunikacji Niewerbalnej dostępny jest również online przez stronę internetową Komunikacja bez barier.

Powrót