Wyszukaj

Data zawarcia Wybierz datę Wyczyść datę Wybierz datę Wyczyść datę

Kwota108 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »
Umowy cywilnoprawne
Lp Nr umowy Liczba aneksów Data zawarcia
umowy
Termin od Termin do Kwota umowy brutto Kwota umowy brutto z aneksami Kontrahent (nazwa) Przedmiot Użytkownik Wydział
2
GGN.115/08
2
Pokaż
2008-07-15
2008-07-15
2017-12-31
9345,52
14111,73
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór
Najem gruntu przy ul. Nad jeziorem - dz. 1890/17 o pow. 2860 m2 z przeznaczeniem na parking wraz z niezbędną infrastrukturą
Freier Ewa
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Aneksy dla umowy numer GGN.115/08
Lp Data zawarcia
aneksu
Termin od Termin do Kwota aneksu brutto Kwota umowy brutto z aneksami Przedmiot aneksu Użytkownik Wydział
1 2017-12-01
2017-12-01
2018-12-31
14111,73
Najem gruntu przy ul. Nad jeziorem - dz. 1890/17 o pow. 2860 m2 z przeznaczeniem na parking wraz z niezbędną infrastrukturą
Freier Ewa
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
2 2018-12-01
2018-12-01
2018-12-31
14111,73
Wzrost wartości umowy o % inflacji
Freier Ewa
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
3
IRI.272.23.2014
4
Pokaż
2014-04-02
2014-04-02
2015-07-31
31980,00
0,00
PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BRZENK
Wykonanie dok. proj dla zad. inwet pn Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mostwoa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa
Felus Oliwia
WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
Aneksy dla umowy numer IRI.272.23.2014
Lp Data zawarcia
aneksu
Termin od Termin do Kwota aneksu brutto Kwota umowy brutto z aneksami Przedmiot aneksu Użytkownik Wydział
1 2014-09-29
2014-04-02
2014-12-17
0,00
Wykonanie dok proj dla zadania inwest. pn. budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa
Felus Oliwia
WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
2 2014-12-16
2014-04-02
2014-12-30
0,00
Wykonanie dok proj dla zadania inwest. pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic. Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa
Felus Oliwia
WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
3 2015-01-30
2014-04-02
2015-05-16
0,00
Wykonanie dok. proj dla zadania inwest. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mostyowa, Malinowa, Grzybowa, Staowowa
Felus Oliwia
WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
4 2015-08-25
2014-04-02
2015-11-30
0,00
dok proj Budowa kanalizacji dezczowej w rejonie ulic Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa
Felus Oliwia
WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
4
PSM.272.2.2014
0
2014-04-04
2014-04-04
2014-05-30
37465,77
37465,77
P.P. HERO COLLECION
zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej
Sowińska Agnieszka
STRAŻ MIEJSKA
5
DUO.2403.5.2014
0
2014-04-08
2014-04-10
2014-04-10
2453,00
2453,00
KRZYSZTOF IZDEBSKI
opracowanie i przeprowadzenie wykładu na temat Dostęp do informacji publicznej
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
6
IRI.272.34.2014
0
2014-04-08
2014-04-08
2014-07-08
10498,05
10498,05
SATERNUS SERVICE SP Z O O SP KOMANDYTOWA
Przesunięcie placu zabaw w celu umożliwiającym realizację zadania inwest. - Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne
Felus Oliwia
WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
7
DUT.272.21.2014/GWG
0
2014-04-10
2014-04-10
2014-12-15
22313,80
22313,80
BLACKLINE Paweł Pinkowski
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych. Zamówienie realizowane przez Wydział Informatyki - całkowita wartość umowy 101 676,17 zł.
Fijołek Wioletta
WYDZIAŁ GEODEZJI
8
IKO.272.0034.2014
0
2014-04-16
2014-04-16
2014-05-16
11404,56
11404,56
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie
zakup oświetlenia ulicznego (ul. Damrota)
Oszek Ewa
WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
9
IKO.272.0037.2014
0
2014-04-25
2014-04-25
2016-04-25
7066,80
5952,68
CZARDYBON GRZEGORZ
dzierżawa gruntu przy ul. Beskidzkiej
Oszek Ewa
WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
10
IKO.272.0038.2014
0
2014-04-25
2014-04-25
2016-04-25
5216,40
5216,40
STANEK MARIUSZ
dzierżawa gruntu przy ul. Kolibrów
Oszek Ewa
WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
11
GGN.272.115.2014
2
Pokaż
2014-04-25
2014-04-25
2014-09-30
73357,20
61161,35
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH "XYZ"
Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Klachacz Janina
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Aneksy dla umowy numer GGN.272.115.2014
Lp Data zawarcia
aneksu
Termin od Termin do Kwota aneksu brutto Kwota umowy brutto z aneksami Przedmiot aneksu Użytkownik Wydział
1 2014-11-05
2014-11-05
2014-12-31
60571,35
Rozliczenie umowy
Freier Ewa
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
2 2014-12-22
2014-12-22
2014-12-31
61161,35
Rozliczenie umowy
Freier Ewa
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
12
GGN.272.114.2014
1
Pokaż
2014-04-25
2014-04-25
2014-06-30
73726,20
11043,50
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH "XYZ"
Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Klachacz Janina
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Aneksy dla umowy numer GGN.272.114.2014
Lp Data zawarcia
aneksu
Termin od Termin do Kwota aneksu brutto Kwota umowy brutto z aneksami Przedmiot aneksu Użytkownik Wydział
1 2014-12-30
2014-12-30
2014-12-31
11043,50
rozliczenie umowy
Wróbel Joanna
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
13
GGN.272.116.2014
1
Pokaż
2014-04-25
2014-04-25
2014-09-30
60516,00
50430,00
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH "XYZ"
Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Klachacz Janina
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Aneksy dla umowy numer GGN.272.116.2014
Lp Data zawarcia
aneksu
Termin od Termin do Kwota aneksu brutto Kwota umowy brutto z aneksami Przedmiot aneksu Użytkownik Wydział
1 2014-11-05
2014-11-05
2014-12-31
50430,00
Rozliczenie umowy
Freier Ewa
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
14
IRI.272.45.2014
1
Pokaż
2014-04-28
2014-04-28
2014-11-30
170478,00
138300,60
PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO- HANDLOWE ELMAX JAN ŻYWICKI
Wykonanie proj. bud- wyk. przyłącza sieci oświetleniowej oraz robót budowlanych dla zad inwest pn. Budowa energooszczędnego oświ. przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granicy z gminą Wyry
Felus Oliwia
WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
Aneksy dla umowy numer IRI.272.45.2014
Lp Data zawarcia
aneksu
Termin od Termin do Kwota aneksu brutto Kwota umowy brutto z aneksami Przedmiot aneksu Użytkownik Wydział
1 2014-12-11
2014-04-28
2014-11-30
138300,60
Oświetlenie uliczne Wierzbowa od łacznika z ul. Szkolną do granic z gminą wyry
Felus Oliwia
WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
15
IRI.272.46.2014
0
2014-04-28
2014-04-28
2014-11-30
92225,40
92225,40
PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO- HANDLOWE ELMAX JAN ŻYWICKI
Wykonanie projektu bud- wyk. przyłączenia sieci oświetleniowej oraz roboty budowlane dla zad. inwet. pn Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kościuszki
Felus Oliwia
WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
16
IRI.272.44.2014
0
2014-04-29
2014-04-29
2014-06-24
276700,00
276700,00
KORRO PLUS
Montaż z dostawą fontann pływających z wykonaniem zasilania elektrycznego z oświetleniem
Felus Oliwia
WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
17
GGN.272.118.2014
0
2014-04-29
2014-04-29
2014-09-15
1107,00
0,00
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH "XYZ"
Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Klachacz Janina
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
18
GGN.272.119.2014
0
2014-04-29
2014-04-29
2014-09-15
2460,00
0,00
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH "XYZ"
Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Klachacz Janina
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
19
DUO.502.21.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-28
1850,00
1850,00
SŁOMKA KATARZYNA
Wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
20
DUO.502.25.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-28
1950,00
1950,00
ŁUKASZEK-KRYSIAK IWONA
Wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
21
DUO.502.20.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-28
2500,00
2500,00
BORYCZKO-WĄSIK PAULINA
Wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
22
DUO.502.23.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-06-09
2500,00
2500,00
GAŁKA DAWID
Wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
23
DUO.502.24.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-28
1114,00
1114,00
ŻOŁNA JUSTYNA
Wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
24
DUO.502.26.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-28
1900,00
1900,00
CHMIELOWIEC KATARZYNA
Wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
25
DUO.502.22.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-28
2400,00
2400,00
JAWOREK ANNA
Wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Gałka Dawid
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
26
DUO.502.19.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-28
2930,00
2930,00
RYGIELSKA GRAŻYNA
Wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
27
DUO.502.14.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-27
850,00
850,00
ŚMIEŁOWSKA KATARZYNA
Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
28
DUO.502.11.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-27
950,00
950,00
BECZAŁA ELŻBIETA
Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
29
DUO.502.16.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-27
850,00
850,00
ŻYŁA KATARZYNA
Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
30
DUO.502.8.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-27
1000,00
1000,00
GARBARCZYK-TUR WIEŃCZYSŁAWA
Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
31
DUO.502.13.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-27
850,00
850,00
PASTERNAK DANUTA
Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
32
DUO.502.10.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-27
1000,00
1000,00
PACWA BERNADETA
Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
33
Rep. A nr 4925/2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-30
12484,00
12484,00
KRUPA EDYTA WOJCIECH
Wykup działkina rzecz Gminy w ramach regulacji prawnej gruntu przy ul. Kolibrów - 5509/82 o pow. 38 m2 i 5507/82 o pow. 31 m2
Freier Ewa
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
34
DUO.502.15.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-27
850,00
850,00
KOŚCIELNIAK WIESŁAWA
Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
35
DUO.502.17.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-27
850,00
850,00
WRÓBEL KATARZYNA
Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
36
DUO.502.9.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-27
1000,00
1000,00
KAPAŁA ALEKSANDER
Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
37
DUO.502.18.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-27
850,00
850,00
OSSOWSKA ANNA
Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
38
DUO.502.7.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-27
1300,00
1300,00
SOLIK PIOTR
Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
39
DUO.502.12.2014
0
2014-04-30
2014-04-30
2014-05-27
850,00
850,00
WOJDAN BOŻENA
Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
40
DUO.502.27.2014
0
2014-05-05
2014-05-05
2014-05-26
1050,00
1050,00
SEBASTIAN WIKA
Przygotowanie i przeprowadzenie zadań koordynatora gminnego w zakresie obsługi informatycznej związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
41
DUO.502.28.2014
0
2014-05-05
2014-05-05
2014-05-26
820,00
820,00
PIOTR BILIK
Przygotowanie i przeprowadzenie zadań zastępcy koordynatora gminnego w zakresie obsługi informatycznej związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 r.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
42
IKO.272.0040.2014
0
2014-05-05
2014-05-05
2014-05-26
1377,60
1377,60
P.P. i U. CONCRET Spółka Jawna
Naprawa i uzupełnienie braków na elementach małej architektury szlaku miejskiego
Oszek Ewa
WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
43
SWZ.042.197.2014
0
2014-05-05
2014-05-21
2014-05-27
2880,00
2880,00
OPASZOWSKA ILONA ARS ERUDIO Centrum Szkoleniowo-Coachingowe Ilona Opaszowska
przeprowadzenie metodami warsztatowymi z elementami wykładu cyklu trzech 8 godzinnych szkoleń z zakresu:"Budowanie zespołu", "Zarządzanie zespołem", "Motywowanie pracowników i wolontariuszy"
Olesz Justyna
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
44
DUO.502.68.2014
0
2014-05-06
2014-05-06
2014-05-26
190,00
190,00
MICHAŁ MATULLA
Obsługa Informatyczna OKW Nr 52 w Tychach.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
45
DUO.502.42.2014
0
2014-05-06
2014-05-06
2014-05-26
190,00
190,00
JACEK MUSIAŁ
Obsługa Informatyczna OKW Nr 18 w Tychach.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
46
DUO.502.69.2014
0
2014-05-06
2014-05-06
2014-05-26
310,00
310,00
ANNA CHORĄŻY
Obsługa Informatyczna OKW Nr 53 i 54 w Tychach.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
47
DUO.502.43.2014
0
2014-05-06
2014-05-06
2014-05-26
190,00
190,00
JANUSZ WRÓBEL
Obsługa Informatyczna OKW Nr 19 w Tychach.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
48
DUO.502.70.2014
0
2014-05-06
2014-05-06
2014-05-26
310,00
310,00
ELŻBIETA DULSKA
Obsługa Informatyczna OKW Nr 55 i 56 w Tychach.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
49
DUO.502.44.2014
0
2014-05-06
2014-05-06
2014-05-26
310,00
310,00
ANNA KAPUSTA
Obsługa Informatyczna OKW Nr 20 i 21 w Tychach.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
50
DUO.502.71.2014
0
2014-05-06
2014-05-06
2014-05-26
310,00
310,00
BERNADETA JANIK
Obsługa Informatyczna OKW Nr 57 i 58 w Tychach.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
51
DUO.502.45.2014
0
2014-05-06
2014-05-06
2014-05-26
230,00
230,00
KRZYSZTOF RUSINEK
Obsługa Informatyczna OKW Nr 22 w Tychach.
Jaworek Anna
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA

Rejestr zmian: