Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/874/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz lokalizacji Osiedlowych Centrów Sportowych

2

Uchwała Nr 0150/873/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie lokalnych inicjatyw

3

Uchwała Nr 0150/872/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz przyznania bonifikaty od pierwszej opłaty rocznej

4

Uchwała Nr 0150/871/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność miasta Tychy na rzecz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

5

Uchwała Nr 0150/870/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6

Uchwała Nr 0150/869/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zasad i trybu korzystania oraz zasad odpłatności z korzystanie z Mieszkań Chronionych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

7

Uchwała Nr 0150/868/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

8

Uchwała Nr 0150/867/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/860/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy.”

9

Uchwała Nr 0150/866/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych miejscach parkingowych na terenie miasta Tychy

10

Uchwała Nr 0150/865/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2002 r.

11

Uchwała Nr 0150/864/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach na uchwałę Rady Miasta Tychy Nr 0150/786/2002 z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zarzutu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką.”

12

Uchwała Nr 0150/863/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/819/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2002 r.

Powrót