Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/440/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Przychodni Nr 8 – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Tychach, wprowadzonego uchwałą Nr 379/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r.
2 Uchwała Nr 0150/439/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r. "Akt założycielski Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlano – Mechanicznych w Tychach".
3 Uchwała Nr 0150/438/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Spożywczo – Usługowych w Tychach
4 Uchwała Nr 0150/437/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do programu Unii Europejskiej Phare PL9903.01 INICJATYWA II
5 Uchwała Nr 0150/436/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy. (bud. Kościoła)
6 Uchwała Nr 0150/435/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy. (Teren ul. Rybnej)
7

Uchwała Nr 0150/434/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r.w sprawie zmiany uchwały nr 617/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie lokalizacji targowisk i ich regulaminów

8

Uchwała Nr 0150/433/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwa „Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.”

9 Uchwała Nr 0150/432/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkola nr 22 i Gimnazjum nr 8 w Tychach
10 Uchwała Nr 0150/431/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie zasad zwrotu od świadczeniobiorcy w części lub w całości wydatków za realizowane w formie zakupu posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole
11 Uchwała Nr 0150/430/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców dziecka z opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej
12 Uchwała Nr 0150/429/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwa „Budowa hali sportowej z zespołem boisk przy SP nr 10 w Tychach.”
13 Uchwała Nr 0150/428/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwa „Budowa zespołu boisk z zapleczem w Tychach, ul. Andersa.”
14 Uchwała Nr 0150/427/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2000 rok
15 Uchwała Nr 0150/426/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
Powrót