Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/610/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli skutków przetargu terenu pod działalność handlowo- usługową prowadzoną w sąsiedztwie parkingu zlokalizowanego przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach – Wartogłowcu – Cmentarz Komunalny
2 Uchwała Nr 0150/609/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność gminy
3

Uchwała Nr 0150/608/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie uchwalenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Żłobek Miejski w Tychach.

4 Uchwała Nr 0150/607/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Żłobek Miejski w Tychach w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – Żłobek Miejski w Tychach
5 Uchwała Nr 0150/606/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkola nr 21 i Przedszkola nr 26 w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/605/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie wykonania sztandaru gminy miejskiej Tychy
7 Uchwała Nr 0150/604/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany uchwały nr 214/96 Rady Miejskiej z dnia 4.01.1996 r. – Statut gminy miejskiej Tychy.
8 Uchwała Nr 0150/603/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Śródmieście” z siedzibą w Tychach
9 Uchwała Nr 0150/602/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach Nr 161/95 z dnia 22.06.1995 r. dotyczącej regulaminu korzystania z Jeziora Paprocańskiego.
10 Uchwała Nr 0150/601/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność gminy miejskiej Tychy
11 Uchwała Nr 0150/600/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
12 Uchwała Nr 0150/599/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpital Miejski w Tychach, wprowadzonego uchwałą nr 523/97 Rady Miejskiej z dnia 30.10.1997 r.
13 Uchwała Nr 0150/598/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Poradni Leczenia Bólu Przewlekłego
14 Uchwała Nr 0150/597/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia Nr 10
15 Uchwała Nr 0150/596/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Przedszkola nr 21 i Przedszkola nr 26 w Tychach
16 Uchwała Nr 0150/595/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania III Liceum Ogólnokształcącemu w Tychach imienia Stanisława Wyspiańskiego
17 Uchwała Nr 0150/594/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r.-Statut Zasadniczej Szkoły Handlowej w Tychach
18 Uchwala Nr 0150/593/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r.-Akt Założycielski Zasadniczej Szkoły Handlowej w Tychach
19 Uchwała Nr 0150/592/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Spółdzielni Pracy „Tyszanka” w Tychach za inkaso opłaty targowej na targowisku w Tychach przy ul. Sadowej, usytuowanym na terenie będącym w wieczystym użytkowaniu tej spółdzielni
20 Uchwała Nr 0150/591/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie sprzedaży części ułamkowej gruntu Spółdzielni Mieszkaniowej „Karolina” w Tychach
21 Uchwała Nr 0150/590/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Tychy
22 Uchwała Nr 0150/589/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr 520/97 z dnia 30 października 1997 roku w sprawie taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
23 Uchwała Nr 0150/588/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej do pracy w komisji mieszkaniowej działającej przy Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Tychach
24 Uchwała Nr 0150/587/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zwolnienia z przetargu, zabudowanych na podstawie pozwoleń na budowę nieruchomości stanowiących mienie komunalne, celem ich zbycia dzierżawcom tych nieruchomości
25 Uchwała Nr 0150/586/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 557/98 z dnia 14.01.1998 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste
26 Uchwała Nr 0150/585/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie programu budowy i zagospodarowania mieszkań komunalnych
27 Uchwała Nr 0150/584/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 69/94 z dnia 29.XII.94 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (z późn. zm.)
28 Uchwała Nr 0150/583/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy. (Działki o nr: 208/69, 362/13, 370/13, 371/13, 372/13, 373/13, 374/13, 375/13, 376/13, 377/13, 378/13, 378/13, 379/13, 385/13 położonych przy ul. Grota- Roweckiego, stanowiących obszar KUSE Podstrefa Tyska przeznaczonych pod „Technopark”.)
29 Uchwała Nr 0150/582/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy. (Teren zawarty pomiędzy ulicami: Katowicka, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką.)
30 Uchwała Nr 0150/581/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy. (Działki o nr: 36, 480/41, 482/41, 484/41, 486/41 zlokalizowane przy ul. Beskidzkiej)
31 Uchwała Nr 0150/580/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy. (Teren zawarty pomiędzy ulicami: Czarną, Oświęcimską, Bratków, potokiem przepływającym przez Farskie Łąki.)
32 Uchwała Nr 0150/579/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy. (Teren zawarty pomiędzy ulicą Mikołowską, droga polną o kierunku północ- południe, torami kolejowymi relacji Katowice – Bielsko- Biała a linią lasu.)
33 Uchwała Nr 0150/578/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy. (Min. Dotyczy lokalizacji Zespołu Szkół Municypalnych)
34 Uchwała Nr 0150/577/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z budżetu miasta Tychy za 1997 rok udzielenia absolutorium zarządowi Miasta
Powrót