Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/321/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Tychach honorowego patronatu nad budową pomnika „Żołnierza Armii Krajowej.”
2 Uchwała Nr 0150/320/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie odwołania radnego Jana Szczyrby ze składu Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego w związku ze złożoną rezygnacją
3 Uchwała Nr 0150/319/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie powołania radnego Jana Szczyrby do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
4 Uchwała Nr 0150/318/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie powołania radnego Roberta Wilkosza do składu Komisji inwentaryzacyjnej
5 Uchwała Nr 0150/317/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie odwołania radnego Henryka Porcza ze składu Komisji inwentaryzacyjnej w związku ze złożoną rezygnacją
6 Uchwała Nr 0150/316/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie odwołania radnego Stefana Waltera ze składu Komisji Sieci i Urządzeń Komunalnych w związku ze złożoną rezygnacją
7 Uchwała Nr 0150/315/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie odwołania radnego Alfreda Pogorzelskiego ze składu Komisji Sieci i Urządzeń Komunalnych w związku ze złożoną rezygnacją
8 Uchwała Nr 0150/314/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie odwołania radnego Andrzeja Popiołka ze składu Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego w związku ze złożoną rezygnacją
9 Uchwała Nr 0150/313/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie powołania do składu Komisji Ochrony Środowiska członka spoza Rady
10 Uchwała Nr 0150/312/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie powołania do składu Komisji Ochrony Środowiska członka spoza Rady
11 Uchwała Nr 0150/311/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie odwołania ze składu Komisji Ochrony Środowiska członka spoza Rady w związku ze złożoną rezygnacją
12 Uchwała Nr 0150/310/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie odwołania ze składu Komisji Ochrony Środowiska członka spoza Rady w związku ze złożoną rezygnacją
13 Uchwała Nr 0150/309/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie powołania do składu Komisji Budżetu i Finansów członka spoza Rady
14 Uchwała Nr 0150/308/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie dokonania zmian w uchwałach Rady Miejskiej dotyczących Osiedla Jaroszowice- Urbanowie- Wygorzele
15 Uchwała Nr 0150/307/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Osiedla „Homera”.
16 Uchwała Nr 0150/306/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia w Gminie Miasta Tychy jednostki pomocniczej „Osiedle Homera”.
17 Uchwała Nr 0150/305/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie: określenia regulaminu pracy Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów gminnych szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych na terenie miasta Tychy
18 Uchwała Nr 0150/304/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów gminnych szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych na terenie miasta Tychy
19 Uchwała Nr 0150/303/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany uchwały 214/96 Statut Gminy miejskiej Tychy
20 Uchwała Nr 0150/302/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Tychy do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Gminy Miejskiej Tychy w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Tychach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu zakupu taboru
21 Uchwała Nr 0150/301/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego
22 Uchwała Nr 0150/300/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zasad wniesienia udziału przez Gminę Tychy.
23 Uchwała Nr 0150/299/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach Nr 228/96 z dnia 15.02.1996 r. w sprawie polityki mieszkaniowej gminy oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XII/147/91 z dnia 10.09.1991 r.
24 Uchwała Nr 0150/298/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 1995 r. i udzielenia absolutorium
25 Uchwała Nr 0150/297/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tychach Nr 238/96 z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie budżetu miasta na 1996 r.
Powrót