Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XVI/255/15
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 255
Rok porządkowy 2015
Miesiąc porządkowy 11
Numer aktu XVI/255/15
Tytuł

UCHWAŁA NR XVI/255/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 07 grudnia 2015 r.,  poz. 6332. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XI/140/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej  traci moc z dniem 31.12.2015 r.

Słowa kluczowe

wzór formularz deklaracja podatek od nieruchomości rolny leśny

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2015-11-26
Data wejścia w życie 2016-01-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2015-12-02
  1. 2015-12-10 14:27:39 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-12-10 14:26:16 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2015-12-03 12:55:53 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  4. 2015-12-02 15:00:50 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  5. 2015-12-02 15:00:12 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  6. 2015-12-02 14:51:28 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót