Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/628/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVI/586/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok (z późn. zm.)

2 UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/627/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do projektu pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach” i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Tychy i Gminą Czeladź w zakresie realizacji wspólnego projektu
3

UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/626/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXII/487/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

4

UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/625/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXI/462/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

5

UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/624/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXI/461/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

6

UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/623/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 0150/XXII/476/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2008 roku dotyczącej określenia granic obwodów publicznych gimnazjów w Tychach

7

UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/622/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 0150/XXII/475/2008 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2008 roku dotyczącej określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Tychach

8

UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/621/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. uchylająca uchwałę Nr 0150/XXVI/575/2008 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy.

9

UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/620/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. o zmianie Uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/X/230/07 z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych dla wybitnych sportowców reprezentujących tyskie kluby sportowe

10 UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/619/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania imienia Młodzieżowemu Domowi Kultury nr 1 w Tychach.
11 UCHWAŁA Nr 0150/XXVIII/618/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
12 UCHWAŁA Nr 0150/XXVIII/617/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: określenia kwoty, będącej podstawą ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2009 roku.
13 UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/616/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Miasta Tychy na lata 2009-2013
14 Uchwała Nr 0150/XXVIII/615/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.
15

UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/614/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXVI/570/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22.12.2008r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2008-2009 kredytu komercyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

16 UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/613/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Stare Centrum”.
17

UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/612/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. dotycząca zmiany UCHWAŁY NR 0150/XXVI/584/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2009 r. (z późn. zm.)

18 UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/611/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”
19

UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/610/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/V/114/07 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach”.

20

UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/609/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. zmienionej Uchwałami: Nr 0150/III/32/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r., Nr 0150/XVII/343/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r., Nr 0150/XVIII/384/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2008 r., Nr 0150/XX/414/08 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

Powrót