Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XXX/585/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Izby Wytrzeźwień w Tychach
2 UCHWAŁA NR 0150/XXX/584/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
3 UCHWAŁA NR 0150/XXX/583/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.
4

UCHWAŁA NR 0150/XXX/582/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIX/565/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005 rok.

5 UCHWAŁA NR 0150/XXX/581/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Miejskim Centrum Kultury w Tychach
6 UCHWAŁA NR 0150/XXX/580/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy MOSiR Tychy
7 UCHWAŁA Nr 0150/XXX/579/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach.
8 UCHWAŁA NR 0150/XXX/578/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach
9 UCHWAŁA NR 0150/XXX/577/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia
10 Uchwała Nr 0150/XXX/576/05 Rady Miasta w Tychach z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego w zakresie konserwacji cieków wodnych płynących przez miasto Tychy i zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków.
11 UCHWAŁA NR 0150/XXX/575/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego projektów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich i dla studentów.
12

UCHWAŁA NR 0150/XXX/574/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 0150/XXIV/485/04 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie udziału miasta Tychy w projekcie w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów.

13

UCHWAŁA NR 0150/XXX/573/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 0150/XXVII/532/04 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Zasad współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi.

14 UCHWAŁA NR 0150/XXX/572/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie Statutu Osiedla „Urszula”
15 UCHWAŁA NR 0150/XXX/571/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle „Urszula”
16 UCHWAŁA NR 0150/XXX/570/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie Statutu Osiedla „Magdalena”
17 UCHWAŁA NR 0150/XXX/569/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle „Magdalena”
Powrót