Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Uchwała Nr 0150/IV/56/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

2 Uchwała Nr 0150/IV/55/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
3 Uchwała Nr 0150/IV/54/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych, złom pochodzący z infrastruktury komunalnej oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie miasta Tychy
4 Uchwała Nr 0150/IV/53/2003 Rady Miata Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tychy
5

Uchwała Nr 0150/IV/52/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/870/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6 Uchwała Nr 0150/IV/51/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji stałych Rady Miasta Tychy w zakresie obejmującym powołanie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
7 Uchwała Nr 0150/IV/50/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie budżetu miasta Tychy na 2003 rok
8 Uchwała Nr 0150/IV/49/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego komisji stałych Rady Miasta Tychy, w zakresie dotyczącym wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji: Finansów Publicznych, Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego, Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Rewizyjnej
9

Uchwała Nr 0150/IV/48/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/II/12/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

10 Uchwała Nr 0150/IV/47/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Powrót