Tyskie krajobrazy

Strategie, programy, plany

Strategia
Opis krótki

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tychy na lata 2014-2020

Treść

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Tychy wynika wprost z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), który w ramach zadań własnych powiatu przewiduje „opracowanie i realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami”.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2014-04-24
Data zakończenia obowiązywania 2020-12-31
Załączniki
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych [ Pobierz | Pokaż ] (1,33 MB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2014-04-04
  1. 2014-04-28 14:04:50 Ferenc Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót