Tyskie krajobrazy

Środowisko

Łowiectwo
Opis krótki

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląkiegoo sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Sląskiego w sprawie podziału województwa sląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich , a także o wyłożeniu projektu do publicznego wgladu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzadu Marszałowskiego Województwa Sląskiego

Treść

według załącznika

Data rozpoczęcia obowiązywania 2021-11-08
Data zakończenia obowiązywania 2021-11-26
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęCzardybon Jakub
Osoba wprowadzająca informacjęTrela Sabina
Data wytworzenia informacji2021-11-08
  1. 2021-11-08 11:14:09 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-11-08 11:11:58 Trela Sabina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót