menu przedmiotowe
menu podmiotowe

SPRAWY

Wyszukiwanie spraw
PDF Drukuj
Wydział Spraw Obywatelskich (DUL)
- Opis sprawy -
Sprawa:

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

Uwagi:

Karta usługi - SEKAP

Załączniki: Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający
informację:
Urząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Piotr Solik
Osoba wprowadzająca
informację:
Solik Piotr
Data wytworzenia
informacji:
2015-03-01

Rejestr zmian:

  • 2015-05-19 11:11:49 Solik Piotr - Edycja istniejącej informacji
  • 2015-03-26 10:17:34 Solik Piotr - Edycja istniejącej informacji
  • 2015-03-02 09:33:35 Solik Piotr - Edycja istniejącej informacji
  • 2015-02-27 14:09:58 Solik Piotr - Wprowadzenie informacji do Biuletynu