menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2010 - 2014
1

Protokół Nr 0012.8.9.2014.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 czerwca 2014 r.

2

Protokół Nr 0012.8.8.2014.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 czerwca 2014 r.

3

Protokół Nr 0012.2.7.2014.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 czerwca 2014 r.

4

Protokół Nr 0012.1.7.2014.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 czerwca 2014 r.

5

Protokół Nr 0012.6.7.2014.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 23 czerwca 2014 r.

6

Protokół Nr 0012.5.7.2014.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 17 czerwca 2014 r.

7

Protokół Nr 0012.4.7.2014.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 18 czerwca 2014 r.   

8

Protokół nr 0012.3.7.2014.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 23 czerwca 2014r.

9

Protokół nr 0012.7.7.2014.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 25 czerwca 2014r.

10

Protokół Nr 0012.9.7.2014.KDIC z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej w dniu 12 czerwca 2014 r.