menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2010 - 2014
1

Protokół Nr 0012.4.5.2014.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 16 kwietnia 2014 r.

2

Protokół Nr 0012.6.5.2014.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 22 kwietnia 2014 r.

3

Protokół nr 0012.7.5.2014.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 23 kwietnia 2014r.

4

Protokół Nr 0012.8.5.2014.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15 kwietnia 2014 r.

5

 

Protokół Nr 0012.9.4.2014.KDIC z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej w dniu 10 kwietnia 2014 r.

6

Protokół nr 0012.3.4.2014.KOiSS, 0012.2.4.2014.KPPiZ ze wspólnego posiedzenia Komisji Ośwaity i Spraw Społecznych i Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 14 kwietnia 2014r.

7

Protokół Nr 0012.1.5.2014.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 23 kwietnia 2014 r.

8

Protokół Nr 0012.5.4.2014.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 15 kwietnia 2014 r.

9

Protokół ze wspólnego pozaplanowego posiedzenia komisji stałych oraz doraźnej Rady Miasta Tychy w dniu 16 kwietnia 2014 r.