menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2010 - 2014
1

Protokół Nr 0012.8.11.2013.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 6 sierpnia 2013 r.

2

Protokół nr 0012.1.11.2013.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 sierpnia 2013 roku.

3

Protokół Nr 0012.4.10.2013.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 28 sierpnia 2013 r.

4

Protokół Nr 0012.2.9.2013.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 26 sierpnia 2013 r.

5

Protokół Nr 0012.6.8.2013.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 26 sierpnia 2013 r.

6

Protokół Nr 0012.5.7.2013.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 27 sierpnia 2013 r.

7

Protokół nr 0012.3.7.2013.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 28 sierpnia 2013r.

8

Protokół nr 0012.7.7.2013.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 29 sierpnia 2013r.