Tyskie krajobrazy

Protokoły z posiedzeń Komisji

Lista protokołów
kadencja 2010 - 2014
1

Protokół nr 0012.8.6.2013.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 marca 2013 r.

2

Protokół nr 0012.8.5.2013.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2013 r.

3

Protokół nr 0012.1.5.2013.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 19 marca 2013 roku.

4

Protokół Nr 0012.2.4.2013.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 11 marca 2013 r.

5

Protokół Nr 0012.4.4.2013.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 13 marca 2013 r.

6

Protokół Nr 0012.1.4.2013.KFP, Nr 0012.4.5.2013.KIMiOŚ, Nr 0012.2.5.2013.KPPiZ ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 13 marca 2013 r.

7

Protokół Nr 0012.6.4.2013.KILiŁP z pozaplanowego posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 21 marca 2013 r.

8

Protokół Nr 0012.5.3.2013.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 12 marca 2013 r.

9

Protokół nr 0012.3.3.2013.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 13 marca 2013r.

10

Protokół Nr 0012.6.3.2013.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 18 marca 2013 r.

11

Protokół Nr 0012.9.3.2013.KDIC z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej w dniu 7 marca 2013 r.

12

Protokół nr 0012.7.3.2013.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 20 marca 2013r.

Powrót