Tyskie krajobrazy

Protokoły z posiedzeń Komisji

Lista protokołów
kadencja 2010 - 2014
1

Protokół nr 0012.17.2012.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 maja 2012 r.

2

Protokół nr 0012.16.2012.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 maja 2012 r.

3

Protokół nr 0012.15.2012.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 maja 2012 r.

4

Protokół nr 0012.14.2012.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 maja 2012 r.

5

Protokół nr 0012.7.2012.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 31 maja 2012 roku.

6

Protokół Nr 0012.6.2012.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 31 maja 2012 r.

7

Protokół nr 0012.6.2012.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 29 maja 2012 roku.

8

Protokół nr 0012.6.2012.KOiSS z pozaplanowego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu  29 maja 2012r.

9

Protokół nr 0012.6.2012.KS z pozaplanowego posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 24maja 2012r.

10

Protokół Nr 0012.5.2012.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 9 maja 2012 r.

11

Protokół Nr 0012.5.2012.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 9 maja 2012 r.

12

Protokół nr 0012.5.2012.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 8 maja 2012 roku.

13

Protokół nr 0012.5.2012.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 10 maja 2012r.

14

Protokół nr 0012.5.2012.KOiSS  z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 7 maja 2012r.

15

Protokół Nr 0012.5.2012.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 07 maja 2012 r.

16

Protokół Nr 0012.5.2012.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 8 maja 2012 r.

17

Protokół Nr 0012.4.2012.KDIC z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej w dniu 17 maja 2012 r.

Powrót