Tyskie krajobrazy

Protokoły z posiedzeń Komisji

Lista protokołów
kadencja 2010 - 2014
1

Protokół nr 0012.10.2012.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 marca 2012 r.

2

Protokół nr 0012.9.2012.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 marca 2012 r.

3

Protokół nr 0012.8.2012.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 marca 2012 r.

4

Protokół nr 0012.7.2012.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 marca 2012 r.

5

Protokół nr 0012.6.2012.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 marca 2012 r.

6

Protokół nr 0012.5.2012.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 6 marca 2012 r.

7

Protokół Nr 0012.3.2012.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 20 marca 2012 r.

8

Protokół nr 0012.3.2012.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 marca 2012 roku.

9

Protokół nr 0012.3.2012.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 28 marca 2012r.

10

Protokół nr 0012.3.2012.KOiSS  z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 22 marca 2012r.

11

Protokół Nr 0012.3.2012.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 26 marca 2012 r.

12

Protokół Nr 0012.3.2012.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 19 marca 2012 r.

13

Protokół Nr 0012.3.2012.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 21 marca 2012 r.

14

Protokół Nr 0012.2.2012.KDIC  z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej w dniu 13 marca 2012 r.

Powrót