menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2010 - 2014
1

Protokół nr 0012.35.2012.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2012 r.

2

Protokół nr 0012.34.2012.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 6 grudnia 2012 r.

3

Protokół nr 0012.15.2012.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 13 grudnia 2012 roku.

4

Protokół Nr 0012.14.2012.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 12 grudnia 2012 r.

5

Protokół Nr 0012.13.2012.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 10 grudnia 2012 r.

6

Protokół nr 0012.12.2012.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 11 grudnia 2012r.2r.

7

Protokół Nr 0012.12.2012.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 12 grudnia 2012 r.

8

Protokół Nr 0012.14.2012.KFP, Nr 0012.13.2012.KIMiOŚ, Nr 0012.12.2012.KPPiZ ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 6 grudnia 2012 r.

9

Protokół nr 0012.12.2012.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 11 grudnia 2012r.

10

Protokół Nr 0012.11.2012.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 10 grudnia 2012 r.

11

Protokół Nr 0012.9.2012.KDIC z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej w dniu 5 grudnia 2012 r.