Tyskie krajobrazy

Protokoły z posiedzeń Komisji

Lista protokołów
kadencja 2010 - 2014
1

Protokół nr 0012.30.2012.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 października 2012 r.

2

Protokół nr 0012.29.2012.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 października 2012 r.

3

Protokół nr 0012.28.2012.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 października 2012 r.

4

Protokół nr 0012.27.2012.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 października 2012 r.

5

Protokół nr 0012.26.2012.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4 października 2012 r.

6

Protokół nr 0012.12.2012.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 23 października 2012 roku.

7

Protokół Nr 0012.11.2012.KFP, Nr 0012.10.2012.KIMiOŚ ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 8 października 2012 r.

8

Protokół Nr 0012.11.2012.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 17 października 2012 r.

9

Protokół nr 0012.10.2012.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 24 października 2012r.

10

Protokół Nr 0012.10.2012.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 października 2012 r.

11

Protokół nr 0012.10.2012.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 października 2012r.

12

Protokół Nr 0012.9.2012.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 22 października 2012 r.

13

Protokół Nr 0012.9.2012.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 października 2012 r.

14

Protokół Nr 0012.7.2012.KDIC z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej w dniu 11 października 2012 r.

Powrót