menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2010 - 2014
1 Protokół Nr 0012.4.2011.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 16 marca 2011r.
2 Protokół nr 0012.4.2011.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 29 marca 2011 roku.
3

Protokół nr 0012.4.2011.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 marca 2011 r.

4

Protokół nr 0012.3.2011.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 24 marca 2011 r.

5

Protokół Nr 0012.3.2011.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 15 marca 2011 roku.

6 Protokół Nr 0012.3.2011.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 28 marca 2011 r.
7

Protokół Nr 0012.3.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 23 marca 2011 r.

8

Protokół nr 0012.3.2011.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 marca 2011 r.

9

Protokół nr 0012.2.2011.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 17 marca 2011r.