Tyskie krajobrazy

Protokoły z posiedzeń Komisji

Protokół
Kategoria Protokoły
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 0
Rok porządkowy 2007
Miesiąc porządkowy 4
Numer aktu Nr 0063-5/KILiŁP/07
Tytuł Protokół Nr 0063-5/KILiŁP/07 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 23 kwietnia 2007r.
Treść załączniki do protokołu dostępne są do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Miasta Urzędu Miasta Tychy, pok. 303.
Data uchwalenia/podpisania 2007-05-28
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęHarmansa Katarzyna
    Powrót