menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/53/KIMiOŚ/10 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 22 września 2010r.
2 Protokół nr 0063/51/KOiSS/10 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 16 września 2010r.
3 Protokół Nr 0063/49/KPPiZ/10 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 20 września 2010 r.
4 Protokół Nr 0063/KILiŁP/44/10 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 27 września 2010 r.
5 Protokół nr 0063/44/KFP/10 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 28 września 2010 roku.
6 Protokół Nr 0063/44/KKSiT/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 21 września 2010 r.
7 Protokół Nr 0063/KDGŚ/35/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 22 września 2010r.
8 Protokół nr 0063/16/KDS/10 z XVI posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 29.09.2010r. oraz 27.10.2010r.
9 Protokół nr 0063/14/KDS/10 z XIV posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 23.06.2010r. oraz 29.09.2010r.