menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/52/KIMiOŚ/10 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 25 sierpnia 2010r.
2 Protokół nr 0063/50/KOiSS/10 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 25 sierpnia 2010r.
3 Protokół Nr 0063/48/KPPiZ/10 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 24 sierpnia 2010 r.
4 Protokół nr 0063/43/KFP/10 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 sierpnia 2010 roku.
5 Protokół Nr 0063/KILiŁP/43/10 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 23 sierpnia 2010 r.
6 Prtokół Nr 0063/43/KKSiT/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Spotu i Turystyki w dniu 23 sierpnia 2010 r.