Tyskie krajobrazy

Protokoły z posiedzeń Komisji

Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/51/KIMiOŚ/10 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 24 czerwca 2010r.
2 Protokół Nr 0063/50/KIMiOŚ/10 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 9 czerwca 2010r.
3 Protokół nr 0063/49/KOiSS/10 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 17 czerwca 2010r.
4 Protokół Nr 0063/47/KPPiZ/10 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 24 czerwca 2010 r.
5 Protokół Nr 0063/46/KPPiZ/10 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 14 czerwca 2010 r.
6 Protokół Nr 0063/42/KKSiT/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 15 czerwca 2010 r.
7 Protokół nr 0063/42/KFP/10 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 22 czerwca 2010 roku.
8 Protokół Nr 0063/KILiŁP/42/10 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 21 czerwca 2010 r.
9 Protokół Nr 0063/KDGŚ/34/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 9 czerwca 2010r.
10 Protokół Nr 0063/31/KDJP/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniach: 25 maja 2010 r. (I część) i 16 czerwca 2010 r. (II część).
11 Protokół nr 0063/15/KDS/10 z posiedzenia pozaplanowego Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 24 czerwca 2010r.
12 Protokół nr 0063/14/KDS/10 z XIV posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 23.06.2010r. oraz 29.09.2010r.
Powrót