menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/49/KIMiOŚ/10 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 12 maja 2010r.
2 Protokół nr 0063/48/KOISS/10 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 20 maja 2010r.
3 Protokół Nr 0063/45/KPPiZ/10 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 17 maja 2010 r.
4 Protokół Nr 0063/KILiŁP/41/10 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 24 maja 2010 r.
5 Protokół nr 0063/41/KFP/10 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 maja 2010 roku.
6

Protokół Nr 0063/41/KKSiT/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18 maja 2010 r.

7 Protokół Nr 0063/KDGŚ/33/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 12 maja 2010r.
8 Protokół Nr 0063/31/KDJP/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniach: 25 maja 2010 r. (I część) i 16 czerwca 2010 r. (II część).