menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/48/KIMiOŚ/10 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 14 kwietnia 2010r.
2 Protokół nr 0063/47/KOiSS/10 z 47 posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 15 kwietnia 2010r oraz 20 kwietnia 2010r.
3 Protokół Nr 0063/44/KPPiZ/10 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 19 kwietnia 2010 r.
4 Protokół nr 0063/40/KFP/10 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 kwietnia 2010 roku.
5 Protokół Nr 0063/KILiŁP/40/10 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 26 kwietnia 2010 r.
6 Protokół Nr 0063/40/KKSiT/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 20 kwietnia 2010 r. (I część) oraz w dniu 29 kwietnia 2010 r. (II część).
7 Protokół Nr 0063/KDGŚ/32/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 14 kwietnia 2010r.
8 Protokół Nr 0063/30/KDJP/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 28 kwietnia 2010 r.
9 Protokół nr 0063/13/KDS/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 28 i 29 kwietnia 2010r.