menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/47/KIMiOŚ/10 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 25 marca 2010r.
2 Protokół Nr 0063/46/KIMiOŚ/10 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 10 marca 2010r.
3 Protokół nr 0063/46/KOiSS/10 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 marca 2010r.
4 Protokół Nr 0063/43/KPPiZ/10 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 marca 2010 r.
5 Protokół Nr 0063/KILiŁP/39/10 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 22 marca 2010 r.
6 Protokół nr 0063/39/KFP/10 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 23 marca 2010 roku.
7 Protokół Nr 0063/39/KKSiT/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 marca 2010 r.
8 Protokół Nr 0063/KDGŚ/31/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach”w dniu 10 marca 2010r.
9 rotokół Nr 0063/29/KDJP/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 24 marca 2010 r.