Tyskie krajobrazy

Protokoły z posiedzeń Komisji

Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/45/KIMiOŚ/10 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 10 lutego 2010r.
2 Protokół nr 0063/45/KOiSS/10 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 lutego 2010r.
3 Protokół Nr 0063/42/KPPiZ/10 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 lutego 2010 r.
4 Protokół Nr 0063/38/KKSiT/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 lutego 2010 r.
5 Protokół Nr 0063/KILiŁP/38/10 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 22 lutego 2010 r.
6 Protokół nr 0063/38/KFP/10 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 23 lutego 2010 roku.
7 Protokół Nr 0063/KDGŚ/30/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 10 lutego 2010r.
8 Protokół Nr 0063/28/KDJP/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 24 lutego 2010 r. oraz w dniu 25 lutego 2010 r. (I i II część).
9 Protokół Nr 0063/27/KDJP/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniach: 13 stycznia 2010 r., 27 stycznia 2010 r. oraz 3 lutego 2010 r.
10 Protokół nr 0063/12/KDS/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 24 luty 2010r.
Powrót