menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/54/KIMiOŚ/10, 0063/KDGŚ/36/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 20 października 2010r.
2 Protokół Nr 0063/53/KOiSS/10 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 28 października 2010r.
3 Protokół nr 0063/52/KOiSS/10 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 21 października 2010r
4 Protokół Nr 0063/50/KPPiZ/10 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznegoo i Zdrowia w dniu 18 października 2010 r.
5 Protokół nr 0063/46/KFP/10 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 28 października 2010 roku.
6 Protokół nr 0063/45/KFP/10 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 października 2010 roku
7 Protokół Nr 0063/45/KKSiT/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19 października 2010 r.
8 Protokół Nr 0063/KILiŁP/45/10 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 25 października 2010 r.
9 Protokół nr 0063/17/KDS/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 27 października 2010 r.
10 Protokół nr 0063/16/KDS/10 z XVI posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 29.09.2010r. oraz 27.10.2001r.