menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/44/KIMiOŚ/10 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 20 stycznia 2010r.
2 Protokół nr 0063/44/KOiSS/10 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 21 stycznia 2010r.
3 Protokół Nr 0063/41/KPPiZ/10 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 18 stycznia 2010 r.
4 Protokół nr 0063/37/KFP/10 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 stycznia 2010 roku.
5 Protokół Nr 0063/37/KKSiT/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 28 stycznia 2010 r.
6 Protokół Nr 0063/36/KKSiT/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19 stycznia 2010 r.
7 Protokół Nr 0063/KDGŚ/29/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 20 stycznia 2010r.
8 Protokół Nr 0063/27/KDJP/10 z posiedzenia Doraźnej Komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniach: 13 stycznia 2010 r., 27 stycznia 2010 r. oraz 3 lutego 2010 r.
9 Protokół Nr 0063/KILiŁP/37/10 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 25 stycznia 2010 r.