menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół nr 0063/36/KOiSS/09 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 czerwca 2009r.
2 Protokół Nr 0063/35/KPPiZ/09 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 25 czerwca 2009 r.
3 Protokół Nr 0063/34/KPPiZ/09 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2009 r.
4 Protokół nr 0063/31/KFP/09 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 23 czerwca 2009 roku.
5 Protokół Nr 0063/KILiŁP/31/09, 0063/37/KIMiOŚ/09, 0063/KDGS/24/09 ze wspólnego posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego, Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska,Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 22 czerwca 2009r.
6 Protokół Nr 0063/30/KKSiT/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 czerwca 2009 r.
7 Protokół Nr 0063/23/KDJP/09 z pozaplanowego posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian ststutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 25 czerwca 2009 r.
8 Protokół nr 0063/8/KDS/09 z posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 24 czerwca 2009r.