menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/35/KIMiOŚ/09 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 15 kwietnia 2009r.
2 Protokół nr 0063/34/KOiSS/09 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 16 kwietnia 2009r.
3 Protokół Nr 0063/32/KPPiZ/09 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zrowia w dniu 20 kwietnia 2009 r.
4

Protokół Nr 0063/KILiŁP/29/09 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 21 kwietnia 2009 r.

5 Protokół nr 0063/29/KFP/09 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 20 kwietnia 2009 roku.
6

Protokół Nr 0063/28/KKSiT/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 21 kwietnia 2009 r.

7 Protokół Nr 0063/KDGŚ/22/09 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 15 kwietnia 2009r.
8 Protokół Nr 0063/22/KDJP/09 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 22 kwietnia 2009 r.
9 Protokół nr 0063/6/KDS/09 z posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 22 kwietnia 2009r.