Tyskie krajobrazy

Protokoły z posiedzeń Komisji

Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/34/KIMiOŚ/09 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 26 marca 2009r.
2 Protokół Nr 0063/33/KOiSS/09 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 26 marca 2009r.
3 Protokół Nr 0063/33/KIMiOŚ/09 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 11 marca 2009r.
4 Protokół nr 0063/32/KOiSS/09 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 19 marca 2009r.
5 Protokół Nr 0063/31/KPPiZ/09 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 20 marca 2009 r.
6 Protokół Nr 0063/30/KPPiZ/09 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 marca 2009 r.
7 Protokół nr 0063/28/KFP/09 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 marca 2009 roku.
8 Protokoół Nr 0063/27/KKSiT/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 17 marca 2009 r.
9 Protokół Nr 0063/KDGŚ/21/09 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 11 marca 2009r.
10 Protokół Nr 0063/21/KDJP/09 zposiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 25 marca 2009 r.
11 Protokół Nr 0063/KILiŁP/28/09 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 23 marca 2009r.
Powrót