menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/32/KIMiOŚ/09 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 11 lutego 2009r.
2 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 19.02.2009r.
3 Protokół Nr 0063/29/KPPiZ/09 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 lutego 2009 r.
4 Protokół nr 0063/27/KFP/09 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 lutego 2009 roku.
5 Protokół Nr 0063/26/KKSiT/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 17 lutego 2009 r.
6 Protokół Nr 0063/KDGŚ/20/09 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 11 lutego 2009r.
7 Protokół Nr 0063/20/KDJP/09 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 25 lutego 20009 r.
8 Protokół z posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 25.02.2009r.
9 Protokół Nr 0063/KILiŁP/27/09 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 23 lutego 2009 r.