menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/43/KIMiOŚ/09 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 4 grudnia 2009r.
2 Protokół nr 0063/43/KOiSS/09 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 3 grudnia 2009r.
3 Protokół Nr 0063/40/KPPiZ/09 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 7 grudnia 2009 r.
4 Protokół nr 0063/36/KFP/09 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 9 grudnia 2009 roku.
5 Protokół Nr 0063/35/KKSiT/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 1 grudnia 2009 r.
6 Protokół Nr 0063/KDGŚ/28/09 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 4 grudnia 2009r.
7 Protokół Nr 0063/26/KDJP/09 z posiedzenia Doraźnej Komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczcyh miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 2 grudnia 2009 r.
8 Protokół Nr 0063/KILiŁP/36/09 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 08 grudnia 2009 r.
9 Protokół nr 0063/11/KDS/09 z posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 2 grudnia 2009r.