menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół nr 0063/42/KOiSS/09 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 26 listopada 2009r.
2 Protokół nr 0063/41/KOiSS/09 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 19 listopada 2009r.
3 Protokół Nr 0063/39/KPPiZ/09 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 20 listopada 2009 r.
4 Protokół nr 0063/35/KFP/09 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 listopada 2009 roku.
5 Protokół Nr 0063/34/KKSiT/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 17 listopada 2009 r.
6 Protokół Nr 0063/KDGŚ/27/09 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 23 listopada 2009r.
7 Protokół Nr 0063/25/KDJP/09 z pozaplanowego posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta da. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 26 listopada 2009 roku.
8 Protokół Nr 0063/KILiŁP/35/09, 0063/42/KIMiOŚ/09 ze wspólnego posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 23 listopada 2009r.
9 Protokół nr 0063/10/KDS/09 z posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 25 listopada 2009r.