menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/31/KIMiOŚ/09 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 14 stycznia 2009r.
2 Protokół Nr 0063/30/KOiSS/09 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 15.01.2009r.
3 Protokół Nr 0063/28/KPPiZ/09 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 19 stycznia 2009 r.
4 Protokół nr 0063/26/KFP/09 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 stycznia 2009 roku.
5

Protokół Nr 0063/25/KKSiT/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 20 stycznia 2009 r.

6 Protokół Nr 0063/KDGŚ/19/09 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 14 stycznia 2009r.
7 Protokół Nr 0063/19/KDJP/09 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 28 stycznia 2009 r.
8 Protokół z posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 28 stycznia 2009r.
9 Protokół Nr 0063/KILiŁP/26/09 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 26 stycznia 2009 r.