menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/27/KIMiOŚ/08 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 10 września 2008r.
2 Protokół Nr 0063/26/KOiSS/08 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18.09.2008r.
3 Protokół Nr 0063/24/KPPiZ/08 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 września 2008 r.
4

Protokół Nr 0063/20/KKSiT/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 września 2008 r.

5 Protokół Nr 0063/KDGŚ/15/08 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 10 września 2008r.
6 Protokół Nr 0063/15/KDJP/08 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 24 września 2008 roku.
7

Protokół Nr 0063/KILiŁP/22/08 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 22 września 2008 r.

8 Protokół nr 0063/22/KFP/08 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 23 września 2008 roku.