menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/26/KIMiOŚ/08 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 27 sierpnia 2008r.
2 Protokół nr 0063/25/KOiSS/08 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 27.08.2008r.
3 Protokół Nr 0063/23/KPPiZ/08 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 26 sierpnia 2008 r.
4 Protokół Nr 0063/19/KKSiT/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 25 sierpnia 2008 r.
5 Protokół Nr 0063/14/KDJP/08 z pozaplanowego posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 28 sierpnia 2008 roku.
6

Protokół Nr 0063/KILiŁP/21/08 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 25 sierpnia 2008r.