menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/25/KIMiOŚ/08 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 11 czerwca 2008r.
2 Protokół nr 0063/24/KOiSS/08 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 12.06.2008r.
3 Protokół Nr 0063/22/KPPiZ/08 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 czerwca 2008 r.
4 Protokół nr 0063/20/KFP/08 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 czerwca 2008 roku.
5 Protokół Nr 0063/18/KKSiT/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 17 czerwca 2008 r.
6 Protokół Nr 0063/KDGŚ/14/08 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 11 czerwca 2008r.
7 Protokół Nr 0063/13/KDJP/08 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 25 czerwca 2008 r.
8 Protokół Nr 0063/KILiŁP/20/08 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 23 czerwca 2008r.