menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/22/KIMiOŚ/08 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 25 marca 2008r.
2 Protokół Nr 0063/21/KIMiOŚ/08 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 12 marca 2008r.
3 Protokół Nr 0063/20/KOiSS/08 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 13.03.2008r.
4 Protokół Nr 0063/19/KPPiZ/08 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 17 marca 2008 roku.
5 Protokół nr 0063/17/KFP/08 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 marca 2008 roku.
6 Protokół Nr 0063/15/KKSiT/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18 marca 2008 roku.
7 Protokół Nr 0063/KDGŚ/11/08 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 12 marca 2008r.
8 Protokół Nr 0063/10/KDJP/08 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 19 marca 2008 roku.
9 Protokół Nr 0063/KILiŁP/17/08 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 26 marca 2008r.