menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063-KIMiOŚ/20/08 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 13 lutego 2008r.
2 Protokół Nr 0063/19/KOiSS/08 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 28.02.2008r.
3 Protokół Nr 0063/18/KOiSS/08 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 14.02.2008r.
4 Protokół Nr 0063/18/KPPiZ/08 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 18 lutego 2008 roku
5 Protokół nr 0063/16/KFP/08 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 lutego 2008 roku.
6

Protokół Nr 0063/14/KKSiT/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19 lutego 2008 roku.

7 Protokół Nr 0063-KDGŚ/10/08 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 13 lutego 2008r.
8 Protokół Nr 0063/9/KDJP/08 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 27 lutego 2008 roku.
9 Protokół Nr 0063/KILiŁP/16/08 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 25 lutego 2008r.