menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/28/KIMiOŚ/08 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 15 października 2008r.
2 Protokół Nr 0063/27/KOiSS/08 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 16.10.2008r.
3 Protokół Nr 0063/25/KPPiZ/08 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 20 października 2008 roku.
4 Protokół nr 0063/23/KFP/08 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 28 października 2008 roku.
5 Protokół Nr 0063/21/KKSiT/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 21 października 2008 roku.
6 Protokół Nr 0063/KDGŚ/16/08 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 15 października 2008r.
7 Protokół Nr 0063/16/KDJP/08 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 29 października 2008 roku.
8 Protokół z posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 30.10.2008r.
9

Protokół Nr 0063/KILiŁP/23/08 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 27 października 2008 r.