menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/17/KOiSS/08 Komisji Oświaty i Spraw Społecznych z posiedzenia w dniu 17.01.2008r.
2 Protokół Nr 0063/17/KPPiZ/08 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 21 stycznia 2008 r.
3 Protokół nr 0063/15/KFP/08 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 29 stycznia 2008 roku.
4 Protokół Nr 0063/13/KKSiT/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 8 stycznia 2008 roku.
5 Protokół Nr 0063/8/KDJP/08 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 30 stycznia 2008r.
6 Protokół Nr 0063-KDGŚ/9/08 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 16 stycznia 2008r.
7 Protokół Nr 0063-KIMiOŚ/18/08 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 16 stycznia 2008r.
8

Protokół Nr 0063-KIMiOŚ/19/08 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 29 stycznia 2008r.

9 Protokół Nr 0063/KILiŁP/14/08 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 28 stycznia 2008r.
10 Protokół Nr 0063/KILiŁP/15/08 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 31 stycznia 2008r.